โคราชเหมาะสมเป็นเมืองหลวงใหม่ ของประเทศไทยมากที่สุด

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการพูดถึงการย้ายเมืองหลวงเพราะนักวิทยาศาสตร์อย่างดร. อัมพรชุมไชย ณ อยุธยาหรือดร. สมิ ธ ธรรมสาโรชได้ให้คำแนะนำผ่านสื่อหลายครั้ง อาจดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไกลโพ้นเพราะยังถือว่าเป็นการคาดการณ์เท่านั้น

แต่หลังจากการวิจัยพบว่ากรุงเทพฯลดลง 15 มิลลิเมตรต่อปีและระดับน้ำในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง 2 เท่าและลุ่มน้ำเจ้าพระยาในจังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากมาย สาเหตุของการ ท รุ ด ตัวของที่ดิน (Land Subsidence) ซึ่งส่งผลให้ปัญหาการเซาะชายฝั่งยิ่งขึ้น หากไม่คิดที่จะขยายพื้นที่ใด ๆ ในอีก 25 ปีข้างหน้ากรุงเทพมหานครอาจ จ ม

ในเรื่องนี้ดร. Atchong ชุมใส ณ อยุธยาหรือดร. สมิ ธ ธรรมศาสตร์ได้ยอมรับว่านครราชสีมามีศักยภาพที่จะเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่เหนือระดับน้ำทะเล และตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศที่รอการพัฒนาถือว่ามีศักยภาพมาก

หากรัฐบาลเห็นว่าเหมาะสมควรมีการเร่งการจัดสรรงบประมาณการวางผังเมืองใหม่เขตอุตสาหกรรมเกษตรกรรมการค้าการท่องเที่ยว Clear Residence จะยังคงสร้างระบบโลจิสติกส์ที่ดีต่อไป หากมีรถไฟความเร็วสูงของกรุงเทพ – โคราชจะใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง ดังนั้นโคราชจึงเหมาะที่จะเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่ รวมถึงการเป็นทุนใหม่ที่รองรับการเติบโตของประเทศในอนาคต “