สนธิรัตน์ ชี้แจง บิ๊กตู่ สั่งก้มหน้าก้มตาช่วยประชาชน จนไม่มีเวลา ถ่ายภาพออกสื่อ

วันที่ 22 กันยายนกระทรวงสาธารณสุขดร. วชิรวราภรณ์ปรีดาพนมยงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายวัชรกรรณิการรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ดอกแก้วรองปลัดกระทรวงพลังงานนายนริศเทอดธรรมพิบูลย์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และนายเริงชัยชัยคงทองรองผู้ว่าการระบบส่งกฟผ. ร่วมฟังการบรรยายสถานการณ์ ในจังหวัดอุบลราชธานีจากรองผู้ว่าราชการ

หลังจากนั้นนายอำเภอเดินทางไปยังพื้นที่ชาวบ้านอำเภอวารินชำราบ คนในพื้นที่ที่ผู้คนเข้ามาในพื้นที่ ขอเส้นทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (NSC) ที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งมีประชากรมากกว่า 1,500 คน

หลังจากนั้นฝ่ายจัดการขึ้นเรือเพื่อไปเยี่ยมชาวอุบลในบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงบ้านที่คนจำนวนมากอาศัยอยู่และมีความสุขที่ได้รับพลังงานและทีมงาน พรรคมาช่วยด้วยการโบกมือทักทายในด้านต่าง ๆ นายอำเภอกล่าวว่านโยบายของนายพล ประยุทธจันทร์โอชากระทรวงการต่างประเทศให้ความช่วยเหลือชาวอุบลอย่างต่อเนื่องและพยายามช่วยเหลือพลังทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาโดยตลอด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในระยะกลางว่านโยบายพลังงานของจังหวัดนั้นประสานกับปตท. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าและผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อในสถานีบริการน้ำมันปตท. ทั่วประเทศให้พี่น้องที่เหลือมีค่าใช้จ่ายในการสานต่อทุนครอบครัว