คุณยายสายซิ่ง ขับสามล้อ ซ้อนเพื่อนไปทำบุญ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ โดยเป็นคลิปคุณยายขับรถสามล้อไฟฟ้ากลับจากทำบุญ พร้อมกับเพื่อนคุณยายอีกหนึ่งคน สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้พบเห็น แถมรถของคุณยายยังเป็นรถไฟฟ้าอีกด้วย บอกเลยว่างานนี้ ทั้งได้บุญทั้งได้ช่วยกันรักโลก

หากมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมา ต้นที่แข็งแรงก็จะยืนต้นอยู่ได้พัฒนาเป็นต้นใหญ่ ฝักทองหลางส่วนหนึ่งลงน้ำและลอยไปตามแม่น้ำลำคลอง เมื่อไปติดอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ก็เกิดต้นใหม่ขึ้นมา ด้วยเหตุนี้เอง จึงพบต้นทองหลางในพื้นที่ราบลุ่มกระจายเป็นวงกว้าง

ทองหลางมีชื่อเสียงในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะเขตที่มีการปลูกทุเรียน มังคุด อย่างจังหวัดนนทบุรี ปกติแล้ว ดินในเขตที่ลุ่มดินเหนียว เกิดจากการทับถมของอินทรียวัตถุมานานปี โดยทั่วไป จะมีปุ๋ยที่ช่วยให้พืชผลมีคุณภาพดี มีความหวานสูง